Οι πιστοποιήσεις Microsoft απευθύνονται σε developers, IT Pros,Solution Architects, διαχειριστές συστημάτων. Είναι διαθέσιμες για τις περισσότερες τεχνολογίες της Microsoft. Υπάρχουν πιστοποιήσεις για όσους δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάπτυξης της Microsoft είτε πρόκειται για Web, Windows, mobile apps. Οι πιστοποιήσεις είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας, αφού η απόκτησή τους προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία. Διαθέτουμε μια σειρά επίσημων τεχνικών σεμιναρίων που οδηγούν στην απόκτηση αυτών των πιστοποιήσεων.

Η ITEC προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που οδηγούν σε Cisco πιστοποιήσεις.Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε σπουδαστές καθώς και επαγγελματίες της Πληροφορικής,σε ειδικούς σε δίκτυα και ασφάλεια δικτύων.